1903 
 
1904 
 
1905 
 
1906 
 
1907 
 
1908 
 
1910 
 
1911 
 
1912 
 
1913 
 
1914 
 
1915 
 
1916 
 
1917 
 
1918 
 
1919 
 
1920 
 
1921 
 
1922 
 
1923 
 
1925 
 
1930 
 
1931 
 
1932 
 
1934 
 
1936 
 
1939 
 
1940 
 
1941 
 
1944 
 
1975 
 
1976 
 
1977 
 
1978 
 
1983 
 
1991 
 
1992 
 
1997 
 
2002 
 
2003 
 
2007 
 
1931

Els socis recuperen el CADCI i les seves activitats

10 de Novembre del 1931, Font la Vanguardia

VAGA

La Secció Permanent d’organització i treball del CADCI, posa en coneixement dels dependents de Barcelona que probablement el pròxim divendres, es plantejarà a Manresa, en el ram de teixits i similars, una vaga de dependents del Comerç , promoguda i sostinguda per l’associació de dependents de comerç de Manresa i comarca, que al igual que la Secció Permanent d’organització i treball del CADCI , esta adherida a la Federació de dependents de Catalunya.
La causa immediata d’aquest conflicte, es basa en la negativa dels elements patronals de Manresa, al no voler acceptar ni discutir unes noves bases de treball presentats per l’associació de Dependents del Comerç, tot i que, les causes indirectes de la vaga es troben en el fet de no estar constituït el Comitè Paritari provincial de la Comissió Mixta del treball en el comerç de la província de Barcelona, secció de venta al detall.

30 d’abril del 1931, Font la Vanguardia

El centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria recorda als seus associats que el pròxim diumenge, a les deu del mati, primera convocatòria, a les deu i mitja, segona convocatòria, es celebrarà la junta extraordinària per l’anulació definitiva de tots els acords dictatorials i la ratificació de la vigència dels estatuts i reglaments antics del centre i seccions, a més a més de les juntes respectives.

Per assistir, es indispensable la presentació del rebut del mes de Abril, doncs durant l’acte no estarà permesa l’entrada al local de totes aquelles persones que no presentin el rebut.

Secció de propaganda CADCI. Programa de concert ofert per la Banda Municipal de Barcelona.

DOC1